Digitale geletterdheid

Onderwijsinnovatie – van de nood een deugd maken 

Op 8 november 2016 opende Elan Onderwijsgroep het iNNOVATORIUM. In deze experimenteerruimte, gevestigd in OBS De Twilling te Stiens, staat het werken met 21e eeuwse vaardigheden centraal. Teun Meijer is vanaf het begin betrokken als coördinator. Over de rol van ICT in het vernieuwen van onderwijs zei hij in januari het volgende: "Om de vijf jaar zie je nieuwe ontwikkelingen die invloed gaan krijgen in het onderwijs. Ik ben benieuwd wat uiteindelijk dé trend van 2025 wordt." 

Terugkijkend op deze uitspraak moet Teun glimlachen. "Het is achteraf altijd makkelijk praten. Tijdens mijn bezoek in januari aan de onderwijsbeurs BETT in Londen raakte ik geïnteresseerd in hoe je Microsoft Teams functioneel kon inzetten in de les. Bijvoorbeeld in combinatie met kunstmatige intelligentie. Hierin luistert software mee met de uitspraak van leerlingen en geeft direct terugkoppeling op de uitspraak van woorden. Dit is een ontwikkeling die sneller gaat dan je in eerste instantie denkt. Ook hebben veel van onze scholen iPads, vandaar dat ik in Londen gekeken heb naar hoe dit een nog betere plek in het onderwijs kan krijgen." 

Ook de coronapandemie heeft invloed op het iNNOVATORIUM. Om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken worden er geen groepen leerlingen meer ontvangen. Het is een situatie die snel ondervangen kon worden. Teun legt uit: “Toen we nadachten over de rol van het iNNOVATORIUM in coronatijd, kwam al heel gauw de gedachte bij ons op om de dynamiek van een fysieke experimenteerruimte naar de scholen zelf toe te brengen.” 

Vraag en aanbod 

Samen met collega’s Niels Gaastra, Jeroen Wagenaar en Nico Woudwijk inventariseerde Teun welke ondersteuning scholen nodig hadden. "Veel directeuren gaven aan dat ze voor hun team graag een overzicht van het aanbod in digitale geletterdheid wilden zien. Scholen hebben al geïnvesteerd in leermiddelen en iPads. Maar hoe maak je hier nog beter gebruik van? En met welke apps doe je dit? Daar geeft een nieuw aanbodsdocument antwoord op. 

Maar alleen het opstellen van een document garandeert niet dat vernieuwing automatisch een plek krijgt op een school. Daarom gingen Jeroen, Nico en Niels samen met André van Calsbeek op bezoek bij de scholen om lessen voor te doen en kennis over te dragen aan collega's. Teun hierover: "Leerkrachten worden met deze werkwijze in hun eigen praktijksituatie ondersteund en gecoacht. We kunnen de verbinding met de dagelijkse praktijk sneller tot stand brengen. En leerkrachten krijgen vertrouwen om nieuwe leermiddelen in te zetten. En de leerlingen: die genieten!"