iNNOVATORIUM SNEEK

SBO De Súdwester

De Súdwester is dé school voor speciaal basisonderwijs voor de gehele regio Zuidwest Friesland. De school heeft een eigen bestuur, een eigen directie en is een zelfstandige organisatie. De school vaart zijn eigen koers en heeft zich gespecialiseerd in arrangementen op maat voor leerlingen die dat nodig hebben.

Onze kijk op 21e eeuwse vaardigheden

Een aantal jaren geleden is de Súdwester begonnen om ICT een prominentere plaats te geven binnen de dagelijkse lespraktijk. Zo werken inmiddels alle kinderen met een iPad, geven de leerkrachten op een hele interactieve manier instructie met behulp van een touchscreen en maken zij gebruik van diverse educatieve softwareapplicaties om de kinderen zo modern en eigentijds mogelijk onderwijs te geven.

SBO De Súdwester koestert de talenten van leerlingen en ziet een belangrijke rol voor 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, in het verleden werd hier in het traditionele onderwijs ook aandacht aan besteed. Maar deze vaardigheden worden wel steeds belangrijker in het leven van onze leerlingen. Ze zijn nodig om in de toekomst succesvol deel te kunnen blijven nemen aan de moderne maatschappij.

De samenwerking

SBO de Súdwester omarmt het concept dat met de lessen in het iNNOVATORIUM wordt nagestreefd. Het 'waarom' staat centraal, niet alleen het 'wat' en 'hoe'. De leerkracht leert mee en kan de verandering in zijn of haar klaslokaal tot stand brengen. 

Dat is de reden dat de Súdwester binnen het iNNOVATORIUM de samenwerking heeft gezocht met Elan Onderwijsgroep en Stichting ROOBOL om actief mee te helpen aan de vertaling van het programma naar onze speciale doelgroep.