De kosten

Het iNNOVATORIUM is een initiatief van Elan Onderwijsgroep. Scholen van deze stichting kunnen dus vrij gebruik maken van dit centrum. Scholen van andere besturen nodigen we van harte uit om één of meerdere bezoeken te brengen aan het iNNOVATORIUM. Een eerste bezoek is altijd gratis, maar om het curriculum te kunnen blijven doorontwikkelen wordt op bestuursniveau een strippenkaart aangeschaft. De bijdrage is gebaseerd op de kosten die Elan Onderwijsgroep maakt voor de begeleiding van de groepen en voor het gebruik van diverse materialen. De medewerkers van het iNNOVATORIUM houden het aantal bezoeken per bestuur bij en geven bericht aan de bestuurlijke contactpersoon wanneer een nieuwe strippenkaart aangeschaft dient te worden.