iNNOVATORIUM Sneek

Ook op SBO de Súdwester in Sneek is een iNNOVATORIUM gevestigd. Twee van de eigen leerkrachten geven les aan alle leerlingen. Deze lessen zijn afgestemd op de leeftijd en de doelgroep. Er wordt gestart met een introductieles, zodat de kinderen en leerkrachten kennis kunnen maken met de verschillende materialen. Vervolgens worden ze meegenomen in de inzet en werking van ICT middelen en onderwijskundige applicaties.

Samen met de collega's van het iNNOVATORIUM Sneek werken we aan de doorontwikkeling van de verschillende programma's.