Het jonge kind

Het programma "Het jonge kind" is een ideale start voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 om het iNNOVATORIUM te leren kennen. Tijdens dit programma staan de vaardigheden "probleem oplossen, creatief denken en samenwerken" centraal. De kinderen gaan, na een korte inleiding, verschillende materialen uitproberen die voor de onderbouw zeer geschikt zijn. Ook de leerkracht werkt aan de ontwikkeling van zijn/haar skills.