iNNOVATORIUM STIENS

Programma
Geschikt voor de groepen:
Tijd
Introductieprogramma(1 strip)
Centrale vaardigheden: Probleem oplossen, samenwerken, creatief denken

1 t/m 8
1 uur en 15 minuten. 
Het jonge kind(1 strip)
Centrale vaardigheden: Probleem oplossen, samenwerken, creatief denken
1, 2, 3
1 uur en 15 minuten
De jonge journalist(2 strippen)
Centrale vaardigheden: Communiceren, zelfregulering, sociale – en culturele vaardigheden
6, 7, 8
3 uren
Fantastische verhalen(1 strip)
Centrale vaardigheden: Informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden en communiceren
5, 6, 7, 8
1 uur en 15 minuten
Programmeren– compact (1 strip)
Centrale vaardigheden: Computational thinking, probleem oplossen, kritisch denken
1 t/m 8
1 uur en 15 minuten
Programmeren uitgebreid - (2 strippen)
Centrale vaardigheden: Computational thinking, probleem oplossen, kritisch denken
1 t/m 8
3 uren