Onze partners

Elan Onderwijsgroep heeft de intentie om met belangrijke partners een zogenaamd partnership aan te gaan. Een partnership is een toegewijde, stabiele relatie tussen twee partijen die voor een langere termijn wordt aangegaan en waarbij beide partijen offers brengen voor de algehele samenwerking. Deze samenwerking levert bovendien voordelen op voor beide partijen.

Doelstellingen samenwerking
Voor de Elan Onderwijsgroep betekent een partnership dat beide partijen een gezamenlijk belang realiseren en daarbij gebruik maken van elkaars kennis, ervaring, expertise en producten.

Dit betekent voor beide partijen dat zij voor langere tijd zaken gaan doen en veel tijd investeren om de aanwezige kennis en ervaringen op elkaar af te stemmen.