De jonge radiomaker

In dit programma leren de leerlingen de beginselen van hetradio makenen brengen dit op een speelse wijze in de praktijk.Ze leren ook gebruik te  maken van correct taalgebruik. Door het programma "de jonge radiomaker" te volgen, leren leerlingen (maar zeker ook leerkrachten) hoe leuk en eenvoudig het is om met de groep een radio-uitzending of een podcast te maken. Bij dit programma staan de vaardigheden "Creatief denken, Kritisch denken en Communiceren" centraal. Het doel van de activiteit is om met de hele groep een volledigeradio-uitzendingtecreërenvan ca. 10 – 15 minuten. Het programma is geschikt voor de kinderen van groep 7 en 8. Een eerste introductieles kan op locatie verzorgd worden.