Stichting ROOBOL

Stichting ROOBOL

Stichting ROOBOL wil het beste uit ‘onze’ kinderen halen. Tegenwoordig is een uitdagende stimulerende leeromgeving nodig om kinderen de mogelijkheid te geven zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. De drie psychologische basisbehoeftes: het leggen van relaties, het zich competent voelen en het ontwikkelen van autonomie zijn leidend bij het inrichten van leerprocessen. Dat betekent naast aandacht voor cognitieve vakken, specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, zelfstandig werken en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces bereidt hen voor op de wereld van morgen. 

Met 12 openbare basisscholen en 1 samenwerkingsschool in Noordoost Fryslân werken we druk aan een inspirerende en stimulerende leeromgeving.Wij zien 21e eeuwse vaardigheden als kistje waarmee leerlingen het gereedschap hebben om mee te kunnen in de maatschappij van nu en morgen, ongeacht technologische ontwikkelingen. Juist deze vaardigheden staan centraal in de programma's van iNNOVATORIUM. 

Insteek

Stichting ROOBOL heeft geen fysieke locatie ingericht als iNNOVATORIUM. DIt heeft de achtergrond dat veel van onze scholen de materialen dichtbij de leerlingen willen hebben. Om hier succesvol mee te zijn is het nodig dat er gewerkt wordt aan goede programma's die leerkrachten vertrouwen geven. In de samenwerking binnen het iNNOVATORIUM wordt veel ervaring vanuit diverse kanten van het onderwijs gebundeld. Hierin leveren wij graag een actieve bijdrage.

Binnen het iNNOVATORIUM ontwikkelt Stichting ROOBOL mee aan bestaande en nieuwe programma's. Daarnaast stelt Stichting ROOBOL één van onze leerkrachten beschikbaar om lessen te verzorgen in de locatie Stiens. 

Visie op samenwerking

Met meerdere besturen samenwerken aan de vaardigheden die leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben geeft energie. Stichting ROOBOL gelooft erin dat het wiel niet iedere keer opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De deelnemende schoolbesturen hebben allemaal dezelfde doelen, hoe mooi is het dat hier gezamenlijk aan gewerkt wordt. 


#Vlogs