Privacy

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet op het gebied van privacy in werking getreden. Deze wet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG – wordt in Nederland gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens en betreft organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. In het kort draait deze wet om betere bescherming van privacygevoelige informatie van inwoners van de Europese Unie.

Voor het beleid rondom privacy verwijzen wij u naar de website van Elan Onderwijsgroep.